W CELU REJESTRACJI NA WYDARZENIE PROSZĘ KLIKNĄĆ W  BANER PONIŻEJ 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

Wstęp - Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XV Konferencji Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, która odbędzie się 2 października w 2021 r.

w Warszawie. Hasło naszego jubileuszowego spotkania brzmi: „Magia współpracy interdyscyplinarnej w pielęgniarstwie  – GŁOS PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH”

 

 

Zgodnie z nim podczas konferencji chcemy rozmawiać głównie o współpracy interdyscyplinarnej w pielęgniarstwie, roli i partnerstwie pielęgniarek diabetologicznych

w  pielęgniarskim zespole interdyscyplinarnym. Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:

 

 - Czy współpraca interdyscyplinarna w pielęgniarstwie jest możliwa?

 - Jak powinna wyglądać?

 

Podczas przeprowadzonych w tym roku debat na temat zagrożeń związanych z cukrzycą eksperci zwracali uwagę, że aby pokonać rozprzestrzeniającą się epidemię tej choroby, trzeba ją traktować jako wyzwanie dla wielu dziedzin pielęgniarstwa. A więc, walka z cukrzycą wymaga działań interdyscyplinarnych, po pierwsze łączących wiedzę i doświadczenia z zakresu diabetologii, kardiologii i interny,  po drugie, jak zgodnie podkreślali eksperci, w dłuższej perspektywie czasowej – w obliczu rosnącej zapadalności na cukrzycę, starzejącego się społeczeństwa i wyzwań związanych z finansowaniem terapii, rehabilitacji i opieki nad rosnącą liczbą pacjentów – szczególne znaczenie mają działania edukacyjne i profilaktyczne. 

Opieka nad chorym z cukrzycą musi obejmować edukację jego samego i jego bliskich, współpracę interdyscyplinarną specjalistów pielęgniarstwa, a także wdrażanie optymalnych terapii, uwzględniających złożone uwarunkowania zdrowotne każdego pacjenta – terapia cukrzycy musi być coraz bardziej personalizowana.

 

Podczas jubileuszowej konferencji PFED wybrzmi głos pielęgniarek diabetologicznych o magii współpracy interdyscyplinarnej w pielęgniarstwie. Skąd tu magia? Badania dostarczają dowodów, że dobra współpraca w zespole interdyscyplinarnym  wywołuje efekt synergistyczny – i czyni cuda! Także w zakresie opieki nad pacjentami z cukrzycą.

 Każdego roku na naszych konferencjach mamy zaszczyt gościć wybitnych wykładowców z Polski i ze świata. Pomagają nam oni rozbudować, a także utrwalić i uaktualnić naszą wiedzę z dziedziny pielęgniarstwa diabetologicznego. Także w czasie najbliższego spotkania będziemy mieć możliwość wysłuchania niezwykle interesujących wykładów nawiązujących do zaproponowanego tematu konferencji.

Jak co roku gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny konferencji i wspaniałą atmosferę – cechy dorocznych spotkań Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, które niezmiennie podkreślają ich uczestnicy.

 

Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w XV Konferencji PFED.

 

 

                                                                                                                                        W imieniu Zarządu

                                                                                                                         Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Alicja Szewczyk

                                                                                                                                        Przewodnicząca PFED

 

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

Uczestnicy nie będący członkami PFED

02 październik 2021 09:00

Sangate Hotel Airport

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na Konferencję mającą odbyć się we wcześniejszych terminach, nie muszą ponownie się rejestrować ( rejestracja pozostaje aktualna )Rejestracja dla Członków PFED

02 październik 2021 09:00

Sangate Hotel Airport

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na Konferencję mającą odbyć się we wcześniejszych terminach, nie muszą ponownie się rejestrować ( rejestracja pozostaje aktualna )