Wstęp

      prof. dr hab. n. med.   Przemysław Oszukowski

 

      Szanowni Państwo

     Rok 2020 jest międzynarodowym rokiem położnych. Państwo z pewnością cenicie swój zawód, czy wręcz powołanie. Jest to zawód, który na przestrzeni tysiącleci nie zmienił się w swojej misji. Pierwsze wzmianki o położnej spotykamy już w Talmudzie. Obecnie zaledwie ok. 400 porodów rocznie, w Polsce, odbywa się w przypadkowych miejscach, bez pomocy położnych. To jest około 1 promila urodzonych dzieci. Można zatem powiedzieć, że każdemu z nas  na początku życia położna podała rękę.  Nie ma takiego innego zawodu, który byłby pomocny wszystkim.

     Razem z Panią Profesor Grażyną Iwanowicz – Palus, konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego, firmą Dranel, oraz Polskim Bankiem Komórek Macierzystych postanowiliśmy zorganizować ogólnopolski I Kongres Położnych. Kongres odbędzie się w Warszawie, 23 października 2020 roku. Celem spotkania jest prezentacja współczesnej wiedzy położniczej, a przede wszystkim integracja środowiska. Pokazanie zadań współczesnej położnej na tle różnych dziedzin medycyny. Ważnym elementem Kongresu będzie wskazanie kierunków kształcenia podyplomowego.

     Wykładowcami Kongresu będą nauczyciele, znani Państwu z wielu spotkań naukowych, którzy potrafią i chcą podzielić się z Wami swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i życiowym. Bezpośrednie spotkania są niezbędne w nawiązywaniu kontaktów zawodowych. W bezpośredniej rozmowie można poruszyć tematy, których nie znajdziemy w podręcznikach czy czasopismach. Ważnym elementem Kongresu będzie kolacja w piątkowy wieczór, z muzyką, z możliwością zawarcia przyjaźni na lata.

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Kongresie. Spotkajmy się w Warszawie. Nie zawiedziemy Was. 

 

                                                                                                                                                                                                 Przemysław Oszukowski   

 

                              

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Ginekologia, Położnictwo dla pielęgniarek

Niestety, żadne wydarzenia nie spełniają twoich kryteriów wyszukiwania