Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XVII Konferencji Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w Warszawie. Hasło naszego spotkania brzmi: „Edukacja diabetologiczna na karuzeli życia”

Zgodnie z nim podczas konferencji chcemy rozmawiać głównie o EDUKACJI W DIABETOLOGII.

Edukacja diabetologiczna jest procesem ciągłym, wymagającym wsparcia rodziny, pracowników ochrony zdrowia, wychowawców i opieki socjalnej państwa. Edukacja stanowi stały element leczenia cukrzycy. Prowadzenie edukacji nie zawsze oznacza, że zdobyta przez pacjenta lub jego opiekuna wiedza czy też umiejętności zostaną wykorzystane efektywnie w praktyce. Wielu chorych napotyka trudności w sprostaniu wymaganiom związanym z chorobą. Znaczna część samodzielnej opieki w leczeniu cukrzycy opiera się na samodyscyplinie i modyfikacji stylu życia.

Szeroki dostęp do niezbędnej w terapii cukrzycy edukacji i wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia stanowiska edukatora ds. diabetologii w osobie pielęgniarki/położnej może przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów diabetologicznych, do redukcji powikłań cukrzycy, a także ograniczyć wydatki związane z leczeniem i opieką nad chorym na cukrzycę.

W edukacji na karuzeli życia pacjenta możemy umieścić zmieniające się potrzeby edukacyjne związane z obecnością wahań glikemii, pojawieniem się powikłań przewlekłych i trudności w samoopiece związanych z wiekiem, podejmowaniem coraz większej odpowiedzialności za leczenie wraz z dorastaniem,  oraz te związane z uczeniem się nowych schematów leczenia i korzystaniem z nowych technologii medycznych.

Edukacyjna karuzela życia pielęgniarki diabetologicznej będzie dotyczyła wdrażania działań związanych z nowymi kompetencjami i ewoluującymi wytycznymi postępowania w opiece nad pacjentem oraz pojawiającymi się nowymi technologiami.

Pojawiają się sukcesy i porażki edukacyjne - taka edukacyjna karuzela życia osoby z cukrzycą, jej rodziny oraz pielęgniarek/położnych, edukatorów ds. diabetologii i zespołu edukacyjnego w diabetologii.

Każdego roku na naszych konferencjach mamy zaszczyt gościć wybitnych wykładowców z Polski i ze świata. Pomagają nam oni rozbudować, a także utrwalić i uaktualnić naszą wiedzę z dziedziny pielęgniarstwa diabetologicznego. Także w czasie najbliższego spotkania będziemy mieć możliwość wysłuchania niezwykle interesujących wykładów.

Jak co roku gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny konferencji i wspaniałą atmosferę – cechy dorocznych spotkań Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, które niezmiennie podkreślają ich uczestnicy.

 

 

Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w XVII Konferencji PFED.

 

 

 

                                                                                                                                        W imieniu Zarządu

                                                                                                                         Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Alicja Szewczyk

                                                                                                                                        Przewodnicząca PFED

 

 

 

 

Wszystkie wydarzenia, w kategorii: Diabetologia dla pielęgniarek

XVII konferencja PFED

17 czerwiec 2023 09:00

Novotel Warszawa Airport