Uczestnicy nie będący członkami PFED

Uczestnicy nie będący członkami PFED

25 czerwiec 2021 09:00

Sangate Hotel Airport

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na Konferencję mającą odbyć się w Październiku, nie muszą ponownie się rejestrować ( rejestracja pozostaje aktualna )Koszt: 100 PLN